• מגי אדם

שור-עקרב: ציר היש

הציר השני, ציר דרמטי ועמוס נושאים, האינטנסיבי ביותר בגלגל. כולו עוצמה אצורה, מרַכז ומשמר בתוכו את כל הכוח המתפרץ של הציר הראשון שלפניו ומגבש אותו בתוך עצמו. מספר על כל שיש באדם, מלידה ובמצטבר. שני מזלות חזקים, נחושים, לא מוותרים והולכים עד הסוף. אלא ששור הוא פשוט וטבעי בעוד עקרב הוא מסובך ומסתורי. ציר של אדמה-מים, פיקס, נקבי. איזון בין גוף ונשמה.עניינו הראשון – סולם הערכים של האדם. לפי מה הוא חי. קשור בכוח ואובדן כוח, יכולת לתת ולקבל, הישרדות והמשכיות, מין וכסף, בנייה והרס, חיים ומוות, עוצמת הגורל מול בחירה חופשית.


שור קשור בחיים, היאחזות ושגשוג, עקרב קשור במוות, נבילה וסיום. שור משַמר ומעשיר, עקרב מסלק ומחסל. שור זקוק ליציבות – עקרב זקוק למשברים מחזוריים. שור זקוק לביטחון חומרי ולמינימום זעזועים רגשיים, עקרב מבקש ביטחון רגשי, אך מזַמן לכולם זעזועים בכל תחום. לעקרב חרדות נטישה ושור דואג ממחסור, ושניהם פועלים אינטואיטיבית לקדם את הרעה בטרם תגיע.


היחד שלהם מעלה את השאלה – להישאר או ללכת? לתת סיכוי למה שיש או לעזוב, להיפרד ולהתחיל מחדש במקום אחר? להישאר ולהציל או לעזוב בטרם איעזב? שור נוטה לשמר ולייצב וכך להגן על עצמו, בעוד עקרב נוטה לעזוב ראשון וכך כמו חוסך לעצמו את כאבי הנטישה. שניהם מוּנָעים מתוך אותה מודעות עמוקה לארעיותם של הדברים כנגד הצורך החזק שבהם בהמשכיות.


הציר השני הוא החושני ביותר בגלגל. עניין המין שייך דווקא לכאן משום ששור ועקרב קשורים שניהם בהמשכיות, והמין הוא חלק חיוני ממנה. למרות הפרסום הרב שיש למיניות העקרבית, הרי ששור חושני יותר ממנו. המיניות של שור היא צורך פיסי, ראשוני, הכרחי, נובע מהצורך הטבעי בהתרבות. שור לא יוותר על מין ויהי מה. אבל המיניות העקרבית היא אחרת. קשורה בצורך רגשי וחיבור נפשי, צורך בהתמזגות עם האחד והיחיד, האחת והיחידה. לכן עקרב יוכל להכניס עצמו לצום מיני לתקופה ארוכה, אם יחליט שזה מה שנכון לו. שור לא.


שור שומר על המשכיות הגזע, על הגוף וכל המזין את הגוף, בעוד עקרב מתייחס להמשכיות הנשמה מגלגול לגלגול, ולהתפתחות נפשית ופסיכולוגית. שור הוא מקדש הגוף, עקרב הוא משכן הנשמה. דרך שליטה בגוף ופיתוח מודעות לגוף, הציר השני כולו תורם להתפתחות הנשמה הגרה בתוכו.

שור קשור בכל שהוא גלוי וצומח על פני הקרקע, עקרב קשור בכל מה שרוחש מתחת לפני השטח ומשׂתרג בתוככי הדברים.


גורל מול בחירה

האופן שבו אנו מתייחסים לצרכים הקיומיים הראשוניים ביותר מוביל לנושא של הבחירה שיש או אין בחיינו. בית 2 מסמל גם בחירה על פי ערכים אישיים מולדים, גם בחירה חופשית. לעומתו עקרב מסמל גורל ובחירה לא מודעת, הנובעת מרמה התפתחותית מסויימת.


האירועים הכמו-מקריים המתרחשים בחיינו ומסיטים את כיוונם, הקריאה הפנימית שאיננו יכולים להתנגד לה, הגורמת לנו להפתיע את עצמנו במעשה לא צפוי. ההחלטות שאנחנו לוקחים מתוך נחישות לעשות הפעם את הדבר הנכון – כל אלו מקורן בעיקר מהארכיטיפ השמיני. מסמל נקודות מפגש עלומות הדוחפות אותנו למסלול שיועד לנו עוד בטרם לידה. נקודות מפגש אלו ממגנטות אלינו את האנשים, המקומות והאירועים המקדמים את תהליך ההתפתחות שלנו ויוצרות את סיפורי חיינו, מציבות אותנו בעין הסערה ומכריחות אותנו לבחור, במודע או שלא במודע. ובדרך כלל נבין את משמעותן והשפעתן על חיינו רק במבט של שנים לאחור.


מול הגורל של 8 עומדת הבחירה החופשית של 2, משולבת בערכים שהתגבשו בתוכנו עוד בטרם לידה ומנחים אותנו מבלי שניתן דעתנו על כך. כיצד אנו מגיבים כשאנחנו עם הגב אל הקיר או זקוקים למשהו בחוזקה. בחירה זו נבחנת יותר מכל בנושאים המיוחדים לציר זה הציר – כסף ומין, תאווה ותשוקה, הישרדות וקיום, ערכים וערך עצמי.


הבחירה החופשית תמיד שם. היא מאפשרת לנו לוותר על כסף שאיננו ישר, לומר אמת גם אם שקר יצילנו, לעמוד בהחלטה או הבטחה למרות התנגדות. להיות נאמנים לעצמנו או ללכת עם הזרם, להעדיף את סיפוק הרגע או את טובת העתיד, לנקוט זולתיוּת או אנוכיוּת, להתאמץ או להכחיש. גם כשהחיים מציבים אותנו במצבים שהם לכאורה ללא מוצא, גם כשנדמה שאין בחירה, עדיין יש אותה. הבחירה החופשית תמיד שם, והיא הרבה יותר חובה מאשר זכות.


כיצד שור ועקרב משלימים זה את זה?

הראשון רוצה הכל, בשפע ואיכותי. השני רוצה מינימום, ספרטני וחשוף. שור מאמין כי אם יש לך י ו ת ר תשרוד טוב יותר ואילו עקרב מאמין כי אם יש לך פ ח ו ת תשרוד טוב יותר. עקרב מאמין בחיסול לצורך התחדשות – שור נותן סיכוי גם למה שנראה אבוד. כאשר שור נתקע בשלו ואינו מרפה, בא עקרב ממול ואומר, צא מזה בן-אדם, עזוב, העניין כבר מת, לך הלאה. ואילו כאשר עקרב אץ לחתוך, להרוס ולהיפרד מהר מדי בא השור ואומר, חכה רגע, תן סיכוי, שמור על מה שהשקעת.


עקרב מלמד את השור לתת, ובמיוחד מתן בסתר, נתינה שאינה מביישת את המקבל. שור מלמד את עקרב כמה חשוב לדעת גם לקבל. שור מתבונן לעתיד – עקרב קשור בעָבר. שור אומר, מה זה חשוב מה היה, עקרב אומר, העתיד יושב על העבר. שור מפַשט, עקרב מסבך. שניהם פיקסים, מבינים מהי איכות. הראשון מדגיש איכות חומרית, השני איכות רגשית, פנימית.


ככל הפיקסים שניהם יודעים היטב באיזה צד הם נמצאים, מה נכון להם ומה מתאים להם. מקוריים ומביאים דברים מתוך עצמם.


אדם שציר זה מודגש במפה שלו

יהיה אדם מחוייב להתפתחות. בא ללמוד את נקודות החוזק והחולשה שבו. בא להתמודד עם תאווה ותשוקה – בין אם אותה תשוקה מתמלאת ובין אם נאלצים לוותר עליה. להבין מהו כוח ואיך להשתמש בו נכון. יודע שפע ומחסור, עוצמה ועליבות, שליטה ואובדן שליטה – ודרך אלה מתפתח, מרצונו או שלא ברצונו.

אדם שבא לפתח ערך עצמי מדוייק. לבחון את מניעיו, מאיפה הוא פועל, מהו אותו סולם ערכים המנחה אותו בחייו וכיצד יפתח אותו לכיוונים חיוביים.


כאשר ציר זה אינו פועל נכון

אצל אנשים פחות מפותחים או כאלה שאינם מבינים איך לעבוד נכון עם הציר הזה המודגש במפה שלהם, נוכל לראות אנשים נקמנים ונוטרים, עקשנים חסרי היגיון, מעורבים בבעיות כספיות או מיניות קשות, ממורמרים, חשדנים וחסרי אמון. מלאים בתאוות כוח. עסוקים במלחמות חורמה סביב נושאים של כבוד, כפיוּת טובה, מגיע-לי-לא-מגיע-לי וחשבונאוּת קטנונית וארוכת-זמן. כמה נתתי כמה קיבלתי. או שיהיו קשים ומאיימים ומאד לא נעימים, נאחזים, עקשנים, הודפים, לא שוכחים ולא סולחים.


כאשר הציר מאוזן יפה ופועל נכון

נוכל לראות אדם חזק ובלתי תלוי היודע את עצמו וכוחו. פועל מלבו ואינו נשען על אחרים. נאמן למילה ודרך ומקיים הבטחות בכל מחיר. מתמיד בדרכו גם מול קשיים ותנאים עוינים, בעל חושים מחודדים ותחושות בטן חזקות. אינו מתפשר על עקרונות ועל מה שחשוב. הגישה לכסף ולמין מאוזנת, נדיבה ואינה חמדנית, אינו מנצל ואינו מנוצל. מאמין בבנייה וחיים מבלי לחשוש מסוף ושינוי. בעל ערך עצמי וערכים ברורים שאינו כופה אותם על סביבתו. שומר על גופו ועל מה ששלו מבלי להיאחז, מסתפק בעצמו ומסור למי ולמה שבחר. מעמיק בשלו, עסוק בענייניו ואינו מתערב בענייני אחרים.


אדם חזק מבלי להיות כפייתי. מחובר לעברו הקדום ולקארמה שלו, כמו גם לעתיד. מחוייב להתפתחות.


(על פי השיחה "שור עקרב ציר היש", כרך ראשון עמודים 75-81)

194 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קשת